Rok szkolny 2020/2021
 

Returning to this web site?

Login here using your username and password
(Cookies must be enabled in your browser)Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

Uwaga!

Zakładanie nowego konta na dole tej strony

Hasło powinno zawierać minimum 8 znaków:

- dużą i małą literę

- cyfrę

- znak specjalny, który nie jest literą i cyfrą (np.: ! @ #  ^ &  < * (  ) _ :  <  ?) tzw znak nie afanumeryczny

Uwaga 1:

Rejestrację należy dokończyć klikając link aktywacyjny w wiadomości na poczcie podanej przy logowaniu. Wiadomości z platformy mogą trafiać do folderu "Spam", na poczcie Office 365 folder ten nazywa się "Wiadomości -śmieci"

Zapomniane hasło można zmienić w okienku obok pod logowaniem. Trzeba TYLKO mieć dostęp do poczty użytej przy zakladaniu konta.

Uwaga 2: Samodzielne zapisz siędo wybranego kursu.

Uwaga 3: Po wejściu na swój kurs/dział może być problem z widokiem poszczególnych tematów. Informacji szukaj na → "Forum aktualnośći". Przywrócenie widoku prezentuje rysunek poniżej.

Widok bez tematów