Rok szkolny 2020/2021
 

Dodatkowe materiały, zadania, ciekawostki, testy, sprawdziany,...

 • Materiały, symulacje zjawisk, sprawdziany, kartkówki, prace domowe, pytania kontrolne z zakresu działu 1 w podręczniku dla klasy siódmej.

  Self enrolment
 • Materiały, symulacje zjawisk, sprawdziany, kartkówki, prace domowe, pytania kontrolne z zakresu działu 2 w podręczniku dla klasy siódmej.

  Self enrolment
 • Uzupełnienie, materiały, przykłady rozwiązania zadań, sprawdziany, wyniki sprawdzianów, kartkówki z zakresu działu "I" w podręczniku: "Elektrstatyka"

  Self enrolment
 • Uzupełnienie, materiały, przykłady rozwiązania zadań, wyniki sprawdzianów, kartkówki z zakresu działu 10 w podręczniku "O prądzie elektrycznym".

  Self enrolment