Rzeczniów
Publiczne Gimnazjum

Zespół Szkół w Rzeczniowie
imienia ks. prof. Józefa Pastuszki

"Kto Ojczyźnie swej służy, sam sobie służy"
P. Skarga       W marcu tego roku uczniowie Zespołu Szkół w  Rzeczniowie przystąpili do  programu „Polscy Sprawiedliwi ‑  Przywracanie pamięci”, którego inicjatorem jest Muzeum Historii Żydów Polskich w  Warszawie. Jego celem jest wyszukiwanie informacji na  temat ludzi, którzy z  narażeniem własnego życia ratowali Żydów skazanych na  śmierć podczas II  wojny światowej, a  później zostali odznaczeni medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. Założeniem pomysłodawców projektu było dotarcie do  żyjących członków rodzin uhonorowanych najwyższym odznaczeniem Instytutu Yad Vashem i  przeprowadzenie z  nimi rozmów, które pozwoliłyby młodzieży poznać relacje pomiędzy ukrywającymi i  ukrywanymi, powody udzielania bądź nieudzielania pomocy Żydom. Do  czerwca uczniowie zapoznali się z  literaturą poświęconą kwestii holocaustu, obejrzeli filmy dokumentalne traktujące o  zbrodniach hitlerowskich dokonywanych na  ludności żydowskiej, zwiedzili muzeum Auschwitz ‑ Birkenau w  Oświęcimiu. Podsumowaniem projektu był uroczysty apel pt.:  „Pamięci Sprawiedliwych” zakończony spotkaniem z  Panią Marianną Krasnodębską, obecnie mieszkającą w  Lublinie, która opowiedziała o  przyjaźni z  żydowskimi dziećmi i  niesieniu pomocy żydowskim rodzinom. Osoba Sprawiedliwej zrobiła na  wszystkich ogromne wrażenie ‑  ciepła, otwarta i  niezwykle sympatyczna kobieta z  przejęciem wspominała najtrudniejsze chwile w  swoim życiu oraz znajomych -  ocalonych, z  którymi udało jej się spotkać po  wojnie. Dla  społeczności szkoły była to  lekcja żywej historii, dzięki której można zrozumieć na  czym polega prawdziwa wartość Człowieka. ‑   Zostałam wychowana w  duchu patriotyzmu, w  wierze chrześcijańskiej. Rodzice uczyli nas współodczuwania, wrażliwości na  ludzką krzywdę. Pamiętajcie, zawsze trzeba być Człowiekiem! ‑ powiedziała na  zakończenie spotkania Pani Marianna.

Edyta Sałek


Zobacz zdjęcia ze spotkania
album flash
album tradycyjny


Echa spotkania:
      Projekt „Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie pamięci”   zobacz  >>
      Muzeum Historii Żydów Polskich   zobacz  >>
      Echo Dnia   zobacz  >>
  
Ostatnia modyfikacja:   9-03-2015 , 0:09
Liczba odwiedzin:  3942
Ostatnia wizyta:  12:14:47
17 czerwca 2024