Rzeczniów
Publiczne Gimnazjum

Zespół Szkół w Rzeczniowie
imienia ks. prof. Józefa Pastuszki

"Kto Ojczyźnie swej służy, sam sobie służy"
P. SkargaAnna Pastuszka
na Festiwalu Majki Jeżowskiej „Rytm i  Melodia” w  Radomiu
      W dniu 27. 04. 2011 w  Młodzieżowym Domu Kultury w  Radomiu odbył się już po  raz szósty Festiwal Majki Jeżowskiej „Rytm i Melodia”. Proces kwalifikowania uczestników wymagał dostarczenia nagrania wybranych dwóch utworów, do  których słowa napisała Majka Jeżowska. Było to  podchwytliwe i  jak dowie­działam się już po  konkursie, kilku ucze­stników musiało zmienić przygotowane utwory, gdyż Pani Majka je  śpiewała, ale nie była ich  autorką.
      Uczestnicy przyjechali do Radomia z  różnych stron Polski, między innymi: Słupsk, Szczecin, Stalowa Wola, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko Kamienna, Malbork czy mniejsze miejscowości z  Pojezierza Warmińsko-Mazurskiego. Śpiewających było ponad dziewięćdziesięciu, dlatego przesłuchania trwały bardzo długo ‑ rozpoczęły się o  9  rano, a  zakończyły dokładnie o  godz.  20.
      Zespół Szkół w Rzeczniowie reprezentowała uczennica klasy drugiej Gimnazjum ‑ Anna Pastuszka, która znalazła się w ostatniej z czterech kategorii wiekowych: 14 ‑ 16  lat (rozróżniane kategorie to: 5 ‑ 7  lat (roczniki 2006‑2004), 8 ‑ 10  lat (roczniki 2003‑2001), 11 ‑ 13  lat (roczniki 2000‑1998), 14 ‑ 16  lat (roczniki 1997 ‑ 1995)). Opiekunem Ani była Pani Urszula Korycka.
      Wśród 16 uczestniczek będących w  tej samej kategorii wyróżniono i  zakwa­lifi­kowano do ścisłego finału trzy dziewczyny, śpiewające na  co dzień w  Domach Kultury czy Pałacach Młodzieży. Wszystkie posia­dają kilku­letnie doświad­czenie związane z  udziałem w  festi­walach piosenki.
      Występ Anny Pastuszki miał miejsce około godziny 19:30, natomiast sama uczestniczka była na miejscu już o  9  rano, dlatego ogromnie Ani gratuluję wytrwałości, cierpliwości i  siły. Niezwykle trudną piosenkę „Laleczka z  porcelany” w  wykonaniu Ani  Pastuszki możecie zobaczyć na  filmie poniżej.      Ani jeszcze raz gratuluję zakwalifikowania się  do  Festiwalu, występu przed dużą i  wymagającą pub­licz­nością, udziału w  warsz­ta­tach prowa­dzo­nych przez Majkę Jeżowską i  życzę wielu sukcesów.Urszula Korycka


  
Ostatnia modyfikacja:   7-05-2011 , 20:53
Liczba odwiedzin:  4935
Ostatnia wizyta:  21:34:07
5 lipca 2024