Photograph
akademia_24_2005-7.JPG

Zaszczytny tytuł potwierdzony na pi¶mie odebrał każdy nauczyciel, na zdjęciu dyrektor Zbigniew Korycki w trakcie procedury z udziałem Katarzyny Nowak i Anny D±browskej.Wykonał T. Rokicki w programie Web Album Generator