Photograph
akademia_24_2005-2.JPG

Ostatnia lekcja klas trzecich - odświętna i wyjątkowa - również wyjątkowo "lekcja łączona"Wykonał T. Rokicki w programie Web Album Generator